• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Over BC Shooters

  BC Shooters – dé basketbalvereniging uit Bunschoten-Spakenburg – is opgericht in 1966 door ereleden Cees Brongers en Cor Nagel. Zij kent een rijke historie en telt momenteel bijna tweehonderd leden, van zeer jeugdigen tot senioren, acterend op regionaal en landelijk niveau. Wij willen mogelijkheden bieden voor recreatief en prestatief basketbal en willen daarbij ons warme en sociale “wij-karakter” behouden.
  De thuisbasis waar de wedstrijden en de meeste trainingen plaats vinden is Sporthal de Kuil gelegen aan de Torenvalk 47. Daarnaast wordt er ook in andere sporthallen getraint bij gebrek aan ruimte.

  “Onze missie is het aanbieden van basketbalsport voor iedereen door iedereen!”

  De maatschappij veranderd en dus ook de mensen die zich daarin voortbewegen. Specifiek op sportgebied zijn er voor de leefomgeving een aantal significante zaken te noemen welke van grote toegevoegde waarde zijn voor mensen in z’n algemeenheid binnen deze snel veranderende wereld, te weten;

  1. Beweging en dus betere gezondheid
  2. Omgang met diversiteit, dus verdraagzaamheid
  3. Samenwerken binnen teams/vereniging, dus behulpzaamheid
  4. Reflecteren op daden/gedrag, dus verantwoordelijkheid
  5. Pedagogische meerwaarde (Normen, waarden, respect, etc..)

  BC Shooters wil een aanzienlijke bijdrage leveren hieraan door zichzelf niet alleen te manifesteren als een ‘sec’ basketbalvereniging, maar ook haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij focussen wij ons op de jeugd. Immers; De jeugd heeft de toekomst en is de basis voor maatschappij, bedrijven, verenigingen en al dies meer zij.