• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Opzeggen

  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 1 mei door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie. Je ontvangt daarna een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is je lidmaatschap niet opgezegd!

  Tevens stellen we het op prijs als er reden van opzegging vermeld wordt in de mail.

  • Bij opzegging voor 1 mei worden geen kosten in rekening gebracht. De vereniging is dan nog geen afdracht verschuldigd aan NBB.
  • Bij opzegging ná 1 mei en tot uiterlijk 1 augustus worden wel kosten in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB. Dit bedrag is 55 euro.
  • Bij opzegging per 1 augustus en later wordt de gehele contributie in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB, huur en overige kosten.

  Schuldvrijverklaring nodig?

  Als je bij een andere vereniging wilt gaan basketballen, dan heb je een schuldvrijverklaring van BC Shooters nodig. Als je de contributie kosten en eventuele andere kosten hebt betaald, dan kun je een schuldvrijverklaring opvragen via de penningmeester.