Boetebeleid taken

Om een vereniging draaiende te kunnen houden, wordt van ieder spelend lid verwacht dat deze assisteert bij wedstrijden. Dit kan zijn door als scheidsrechter te fungeren, maar ook als timer of scorer achter de jurytafel. Dit is verplicht, want zonder de invulling van deze taken, kunnen geen wedstrijden worden gespeeld.

Zodra iemand is ingedeeld, dit wordt zo fair als mogelijk gedaan, wordt er van deze persoon verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt en bij afwezigheid ervoor zorg draagt dat iemand anders het overneemt. BC Shooters hanteert een boetebeleid voor het niet nakomen van deze verplichte taken.

De persoon die de taak overneemt van de persoon die niet op komt dagen, wordt daarentegen beloond met een vergoeding van € 5,00.

 

Niet opdagenBoeteSchorsing
Bij eerste keer€ 10,00NVT
Bij tweede keer€ 15,00NVT
Bij derde keer€ 20,001 wedstrijd

N.B. Bij de vierde keer zal het Bestuur zich beraden over verdere maatregelen en houdt zich het recht voor de verzaker te royeren als lid.