Opzeggen

Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden verwerkt. Afmelding dient te geschieden voor 1 mei van het lopende seizoen. Dat is vier weken voor het einde van het verenigingsjaar.

Schriftelijke opzeggingen kunnen per brief naar:
Ledenadministratie BC Shooters
p/a Heemraadstraat 25
3752 EM Bunschoten

of per e-mail: bcshooters@gmail.com