• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • In Memoriam

  Op de respectabele leeftijd van 88 jaar is erelid Cor Nagel ons ontvallen. Het is mede aan hem te danken, dat onze vereniging in 1965 is opgestart onder de vleugels van SV Spakenburg. In de beginfase heeft Cor het basketbal - de basketbaltak - binnen het bestuur van SV Spakenburg vertegenwoordigd. Na de afsplitsing en verzelfstandiging van onze basketbalverenging is Cor nog meerdere jaren als bestuurslid verbonden geweest. Wij kijken met dankbaarheid daarop terug en wensen alle nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

  Bestuur BC Shooters