• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Beste leden en ouders van jeugdleden,

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering op donderdag 6 oktober jl. is de voorgestelde contributie voor het seizoen 2022/2023 unaniem door de aanwezige leden afgewezen. 

  Daarom roept het bestuur roept alle leden en (ouders van jeugdleden) op om aanwezig te zijn op de EXTRA Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op zaterdagochtend 29 oktober om 10:00 uur.   De locatie wordt op een later tijdstip gedeeld.

  Tijdens deze vergadering willen we als bestuur een uitgebreidere toelichting geven over de opbouw van de contributies en daarbij een nieuw contributie voorstel aan de leden voorleggen.

  Hiermee samenhangend hopen we dan ook de begroting voor het seizoen 2022-2023 te kunnen vaststellen  ook a

   We begrijpen dat dit een wat ongewone dag en tijdstip is, maar gezien het belang en tijdsdruk willen we een nieuw contributie voorstel op korte termijn aan de leden voorleggen. Dus aan (ouders van) leden de oproep deze extra ALV bij te wonen en je hiervoor aan te melden via info@bcshooters.nl.

   In de eerdere uitnodiging schreven we over de verhoging:

  Zoals jullie kunnen lezen in de contributievoorstellen en begroting wordt ook BC Shooters geconfronteerd met een stevige toename van kosten. Hieraan liggen allerlei redenen ten grondslag. Aangekondigde toename huursom van 7,8%, trainingen buiten onze gemeente en toename trainingen zijn de belangrijkste.   

   Met sportieve groeten,  

  Harry Schaap
  Secretaris