• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Contributie

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2023 zijn de contributies voor het seizoen 2023-2024 als volgt vastgesteld:

  Bovenstaande vastgestelde contributies zijn dezelfde bedragen als seizoen 2022-2023 op een aantal teams na, die op een ander niveau in de competitie actief zijn. Vanwege een hoog positief resultaat in het vorige seizoen is ervoor gekozen de contributies niet te verhogen.

  Om op dezelfde contributiebedragen uit te komen heeft het bestuur naast de gerichte sponsor gerelateerde kortingen ervoor gekozen om afwijkende kortingen te geven en in sommige gevallen een toeslag door te voeren, zoals bijvoorbeeld bij MSE2, aangezien zij gezamenlijk trainen met MSE1 en de heren veelal actief zijn in beide teams. Deze correcties zijn alleen doorgevoerd in de kolom “Toeslag niveau Per lid”.

  Daarnaast zijn er kortingen gegeven voor de trainingsuren, welke zijn verwerkt in de onderdelen “Basisbedrag per lid” en op “Toeslagen 2e en 3e training”.

   Wat de contributies zouden zijn zonder deze sponsorbijdragen en dus zonder kortingen staat vermeld in het overzicht hieronder. Het belang van sponsoring en actieve deelname aan de geld wervende acties is dan ook groot om onze sport betaalbaar te houden. Overzicht van contributies die gelden zonder kortingen:

  Contributies worden in twee delen geïnd via automatische incasso. Eerste helft november en de tweede helft in maart van het lopende seizoen. In het tweede deel zullen ook de kosten voor kleding ad € 15,00 worden meegenomen. 

  Inhoud van de onderdelen zijn:
  Basisbedrag                : Training maximaal 1,5 uur,  Contributie NBB, Inschrijfkosten NBB, basisbedrag,

  Zaalhuur wedstrijden
  Toeslag niveau           : Inschrijfkosten NBB, toeslag, Kosten scheidsrechters
  Toeslag training          : Training maximaal 1,5 uur 

 • Algemene Kosten 2023-2024

  OmschrijvingBijdrageToelichting
  Inschrijven als lid€ 12.50Bij aanmelding als lid (eenmalig)
  Kledinggebruik€ 15.00Per seizoen
  Opzeggen als lid € 0.00Opzeggen van lidmaatschap voor 1 mei
  Opzeggen als lid € 55.00Opzeggen als lid na 1 mei (vóór augustus zelfde jaar)
  Opzeggen als lid Volledige contributie Opzeggen van lidmaatschap ná 1 augustus
 • Te laat opzeggen

  Mocht u onverhoopt te laat opzeggen, dan zullen we helaas kosten in rekening moeten brengen. Zie hiervoor het bovenstaande overzicht.

 • Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds

  Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport& Cultuur, voor hun kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Per kind kan een bijdrage voor één activiteit worden aangevraagd, óf sport óf cultuur. Hoe dit werkt? 

  Lees de uitleg hier. Een formulier voor de aanvraag, kunt u hier downloaden.