• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Botebeleid taken

  Om een vereniging draaiende te kunnen houden, wordt van ieder spelend lid verwacht dat deze assisteert bij wedstrijden. Dit kan zijn door als scheidsrechter te fungeren, maar ook als timer of scorer achter de jurytafel. Dit is verplicht, want zonder de invulling van deze taken, kunnen geen wedstrijden worden gespeeld.

  Zodra iemand is ingedeeld, dit wordt zo fair als mogelijk gedaan, wordt er van deze persoon verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt en bij afwezigheid ervoor zorg draagt dat iemand anders het overneemt. BC Shooters hanteert een boetebeleid voor het niet nakomen van deze verplichte taken.

  De persoon die de taak overneemt van de persoon die niet op komt dagen, wordt daarentegen beloond met een vergoeding van € 5,00.

 • Overzicht boetebeleid

  Niet opdagenBoeteSchorsing
  Bij 1e keer € 10.00 NVT
  Bij 2e keer€ 10.00NVT
  Bij 3e keer € 20.001 wedstrijd
 • N.B. bij de 4e keer zal het Bestuur zich beraden over verdere maatregelen en houdt zich het recht voor de verzaker te royeren als lid.