• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Bericht van de bestuurstafel

   Het coronavirus duurt maar voort en het is alweer 2,5 maand geleden dat we voor het laatst in de sporthal zijn geweest. Er wordt achter de schermen nog wel steeds aan allerlei clubzaken gewerkt. In deze mail nemen we jullie mee.

   Competitie 2020-2021

   Begin februari heeft het bestuur een bericht ontvangen vanuit de NBB. Uiteraard ging deze over corona, de gevolgen en de scenario’s. Na overleg in het bestuur en met de trainer/coaches hebben we besloten ons vereniging breed uit de competities terug te trekken voor het seizoen 2020-2021. Het betreurt ons dit besluit te moeten nemen, maar zo door blijven gaan op deze onzekere koers heeft geen enkele zin.

   Uiteraard nemen wij onze verantwoordelijkheid, zodra er weer mogelijkheden zijn om te trainen of een evenement of wedstrijden of een toernooi te organiseren. Wij hopen, dat eenieder die het dan betreft weer met volle teugen kan genieten van het weer samen basketballen en het organiseren ervan. Met elkaar voor elkaar!

   Contributies en Mecenassen

  Uiteraard heeft het bestuur ook nagedacht over de contributies. Centrale vragen waren of het innen van het tweede deel noodzakelijk was en ook te verantwoorden is. Wij zijn door onze gezamenlijke inspanningen een financieel gezonde vereniging en vinden het derhalve onnodig om het tweede deel van de contributie te innen. Van de Mecenassen willen wij vragen om ons ten volste te blijven steunen. Mocht blijken, dat het vanwege de omstandigheden momenteel moeilijk is om vanuit de onderneming de sponsorbedragen te voldoen, dan gaan wij daarover met alle liefde in gesprek. Neem gerust contact met ons op.

   Lidmaatschap opzeggen

  Tijdens het laatste bestuursoverleg kwam ook de inschrijfdatum van de teams voor het nieuwe seizoen ter sprake en de daarmee samenhangende deadlines voor opzeggen lidmaatschap leden voor dat nieuwe seizoen (1 mei). Links- of rechtsom zijn wij als vereniging verplicht om aan de door de NBB gestelde voorwaarden te voldoen, daar wijzigt niets aan. Houdt dan ook in, dat wij niet anders kunnen dan ook ons aan de voorwaarden voor uitschrijven lidmaatschap bij onze vereniging te houden. Wij vertrouwen erop, dat jullie dit niet als reden gaan zien om op te zeggen en hopen op blijvende loyaliteit naar de basketbalsport en in het bijzonder BC Shooters. Het zou als een groot verlies voelen om leden te moeten verliezen vanwege de onmachtige situatie.

   Buiten trainingen

  Nu het zonnetje weer begint te schijnen en het langer licht blijft, kunnen we onze basketbal activiteiten voortzetten op de basketbalpleintjes. Met de trainer/coaches is een schema gemaakt, zodat de jeugdteams in ieder geval 1x in de week weer kunnen trainen. We willen ook kijken of we op zaterdag op het Aral veldje nog een aantal activiteiten kunnen gaan organiseren.