• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Hierbij wil ik mijzelf (of mijn kind) graag als nieuw lid aanmelden bij BC Shooters en vul ik onderstaand formulier naar waarheid in

  N.B Neem vooraf onderstaande informatie door voordat u op "Aanmelden" klikt en het het formulier invult!

 • Leeftijdsvalidatie (18 jaar of ouder)

  Door middel van het verzenden van het aanmeld formulier geeft u aan 18 jaar of ouder te zijn en gaat u akkoord met het volgende;

   "ik verklaar op de hoogte te zijn van alle rechten en plichten, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging en bind me in overeenstemming met de gestelde voorwaarden aan BC Shooters. Daarnaast verklaar ik kennis genomen te hebben van de statuten en de AVG alsmede de vermelde incassovoorwaarden. Het lidmaatschap wordt vanaf de aanmeldingsdatum voor onbepaalde tijd aangegaan per verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni."

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, de nieuwe privacywet) van kracht geworden. Ook als club moeten we hier aan voldoen. Door in het aanmeldformulier de vraag "Ga je akkoord met onze AVG?" positief te beantwoorden ga je akkoord met het volgende;

  * Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor de ledenlijst, het aanmelden bij de bond en het versturen van de nodige informatie per mail/app.
  * Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven in onze privacyverklaring
  * Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters, advertenties.

 • Incassovoorwaarden

  De verschuldigde jaarcontributie dient in twee termijnen voldaan te worden. Betaling van contributies kan alléén via automatische incasso plaatsvinden. De automatische afschrijving van de eerste termijn vindt na de Algemene Leden Vergadering van dat jaar plaats. De automatische afschrijving van de tweede termijn vindt uiterlijk 1 februari van ieder jaar plaats. Daarnaast zullen betalingen van boetes en het gebruik van sponsorkleding ook via een automatische afschrijving plaatsvinden.
  Indien men niet akkoord is met de afschrijving, kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. 
  Bij aanmelding zal eenmalig €12,50 inschrijfgeld worden berekend, dat bij de eerstvolgende contributiebetaling in rekening zal worden gebracht.

  Leden spelen in kleding die beschikbaar gesteld wordt door de club. Bij de tweede automatische incassowordt er €15 in rekening gebracht.

  N.B. Beëindiging van het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging vóór 1 mei door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie. Je ontvangt daarna een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is je lidmaatschap niet opgezegd!

  • Bij opzegging voor 1 mei worden geen kosten in rekening gebracht. De vereniging is dan nog geen afdracht verschuldigd aan NBB.
  • Bij opzegging ná 1 mei en tot uiterlijk 1 augustus worden wel kosten in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB.
  • Bij opzegging per 1 augustus en later wordt de contributie in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB, huur en overige kosten.
 • Jeugdsportfonds / Ouderkaart

  Alle kinderen in provincie Utrecht moeten kunnen meedoen met een sport, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders de sport- of cultuuractiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht bij te springen. Binnen onze gemeente bestaat deze mogelijkheid ook voor zodat ook gezinnen met een kleine knip financiële ondersteuning kunnen krijgen. Wat de spelregels zijn voor het aanvragen van deze ondersteuning kunt u hier lezen.

  Voor het aanvragen moet een zogenaamde Ouderkaart ingevuld worden door een intermediair. Deze ouderkaart kunt u hier vinden.

  Na het aanmelden kunt u deze ouderkaart sturen naar onze penningmeester.

 • Aanmelden minderjarigen door ouder/verzorger

  Als ouder of verzorger van een minderjarige is het van belang dat we contactgegevens hebben van jou als ouder/verzorger. In het aanmeldformulier zijn twee velden beschikbaar om je emailadres en telefoonnummer in te vullen, zodat we deze ook kunnen registreren voor het geval we contact me u moeten opnemen.

  Wil je ook de gegevens van een 2e ouder/verzorger opgeven? Doe dat dan bij voorkeur in het opmerkingen veld.

 • Scheidsrechtersdiploma

  Ben je reeds in het bezit van een scheidrechters diplima, dan willen we dat graag weten. Selecteer op het aanmeldformulier "Ja" op de vraag "Ben je in het bezit van een scheidsrechtersdiploma ?".

  Geef vervolgens in het opmerkingen veld aan of het een BS2/F scheidsrechter of BS3/E scheidsrechter betreft.

 • Vervolgstappen na het aanmelden

  Na het verzenden van het formulier krijg je een bevestigingsmail van de aanmelding. Als deze door de vereniging verwerkt is krijg je vervolgens een mail ter bevestiging van je lidmaatschap. Hierna kun je ook gebruik maken van de Basketball.nl App.

  Via deze App kun je onder andere een pasfoto uploaden voor je spelerskaart, je privacy gegevens beheren en eventueel adres/telefoon gegevens zelf beheren.

  We vragen dan ook met klem om na het ontvangen van de bevesting lidmaatschap een pasfoto te uploaden en je privacy gegevens naar wens in te stellen.

  Hoe dat moet, dat lees je hier :

  Wil je als ouder/verzorger de gegevens van je kind onder 16 jaar beheren dan kan je daar hier informatie over vinden.
  Tip : Je kan altijd terugkomen naar deze pagina voor de info mbt de Basketball.nl App