• TEAMWORK
  makes the DREAM WORK

  Welkom op de site van BC Shooters
  Play hard, play smart
  Play together
  Enjoy the effort together TANK SCHENK
 • Super dat u interesse toont in mogelijke ondersteuning van onze fantastische vereniging! Voordat we aanbeland zijn bij het invulformulier nog even het volgende. 

  Wij begrijpen dat u – hoeft natuurlijk niet het geval te zijn – graag hier iets voor terug wilt. Wat wij u kunnen bieden staat vermeld in het document “Partnerships BC Shooters”, wat uit hapklare à la carte menu’s bestaat. Wij hebben hiermee een poging gedaan het snel duidelijk te maken. Het menu bestaat uit verschillende categoriën, te weten: 

  • Partnership Diamond (Hoofdsponsorschap, in overleg, 3 jaar)
  • Partnership Gold (3 jaar)
  • Partnership Silver (3 jaar)
  • Partnership Bronze (Diverse mogelijkheden binnen menu)
  • Jobsupport

  Zie voor uitgebreidere toelichting het downloadbare document “Partnerships BC Shooters

  Wij willen de continuïteit van BC Shooters middels deze overeenkomsten zoveel als mogelijk gewaarborgd zien te krijgen, vandaar de verbintenissen van 4 jaar voor de optie Diamond en 3 jaar voor Gold, Silver en Bronze. Na deze periodes wordt het contract steeds met een jaar verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden. Er zijn ook diverse eenmalige opties mogelijk, zie “Partnerships”.

  BC Shooters gaat graag in overleg met u om te bepalen welke mogelijkheden voor de sponsor het meest interessant zijn. Op onderstaan aanmeldformulier kunt u aangeven op welke manier u onze vereniging wil ondersteunen met het waarmaken van haar ambities en in een aantal gevallen ook die van uw organisatie. 

  Op het hierop volgende blad kunt u uw keuze(s) maken. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de vereniging via voorzitter.bcshooters@gmail.com  of even bellen met ondergetekende. Na inlevering van formulier wordt er sowieso contact met u opgenomen ter afstemming. 

  Alvast hartelijk dank namens onze leden voor uw zeer gewaardeerde bijdrage!

  André Bos 

  Voorzitter BC Shooters 

  tel. : 06-15474250
  email : voorzitter.bcshooters@gmail.com

 • Aanmeldformulier